Geologia Świnoujścia

Ze względu na ukształtowanie terenu, status wyspy, geologia krainy 44 wysp jest bardzo ciekawa. Duże zmiany w strukturze powierzchni zaszły tu z XI i XII wieku, a związane były z wpływem lądolodu. Wpływ na ukształtowanie terenu maja kanały rzeki Świny oraz ona sama. Na geologię wyspy wpływ ma także występowanie wały pomorskiego, który powstał w wyniku wysadów solnych, co stanowiło zaczątek tworzenia się tu bogatych złóż solankowych. Występowanie niecki szczecińskiej w równoległym sąsiedztwie wału pomorskiego warunkuje powstanie gleb bielicowych, bagiennych i torfowych.