Otwarcie granic a interes Świnoujścia

Otwarcie granic, jakie miało miejsce w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen spowodowało, że mieszkańcy Świnoujścia odczuli te zmiany niemal namacalnie. Otwarcie granic zwłaszcza dla ludzi niezamieszkującej w okolicach przygranicznych wiąże się jedynie z możliwością przejazdu przed granicę za pomocą dowodu osobistego. Dla mieszkańców Świnoujścia miało zdecydowanie inny wymiar. W mieście znajdują się dwa przejścia graniczne Świnoujście –Ahlbeck oraz Świnoujście-Gartz, otwarcie przejścia nastąpiło w roku 2007 tym samym zostało otwarte także drugie przejście. Przejście w Gartz jest przeznaczone dla autobusów i samochodów, przejście w Ahlbeck dla pieszych i rowerzystów. Dzięki temu mieszkańcy Świnoujścia mogą śmiało poruszać się miedzy państwami, jeździć na rowerowe wycieczki czy zakupy po stronie niemieckiej, tym samym formalne przeszkody znikają i transport i komunikacja pomiędzy państwami się upłynnia, pozwala to na kroki idące ku wspólnym przedsięwzięciom, inicjatywach, zwiększa to ruch turystyczny po oby stronach, a każdemu turyście pozwala się czuć, jako obywatelowi Europy.