Ceny w mieście

Przy całym uroku Świnoujścia, wynikającym z jego położenia, historii, geografii, ceny, jakie tutaj obowiązują niemal dwukrotnie przewyższają średnią krajową. Dzieje się tak, dlatego, ponieważ jako miasto znajdujące się na wyspie, transport, eksploatacja wszelkich dóbr jest znacznie utrudniona, w związku z tym ceny wzrastają wprost proporcjonalnie do trudów, jakie pokonać muszą mieszkańcy, dostawcy. Drugim aspektem takie stanu cen, jest oczywiście specyfika nadmorskiego kurortu. Właściciele sklepów, barów, restauracji chcą zarobić na cały, chcą zabezpieczyć swoją kieszeń, w związku z tym, zwłaszcza sezonem ceny są tu bardzo wysokie. Jako jedno z najbogatszych miast w Polsce, dostosowuje swoją gospodarkę i infrastrukturę dowieszeni mieszkańców, a że kieszenie są zasobne w związku z tym i ceny nie pozostają obojętne dla tych kieszeni. Świnoujście to jedno z najdroższych miast w Polsce, koszty utrzymania, życia, są wysokie. Stanowi to problem dla uboższej części społeczeństwa Świnoujścia, również dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżają tu w ramach turystyki uzdrowiskowej.