Zagraniczni goście

Ze względu na swoje graniczne położenie, Świnoujście, co roku odwiedzają bardzo duże ilości osób pochodzenia zagranicznego. Największy odsetek z nich stanowią oczywiście Niemcy. Świnoujście odwiedzają goście głównie z terenów wschodnich Niemiec tych bliższych i dalszych. Większość ośrodków, sanatoriów jest znakomicie przystosowana do potrzeb zagranicznego turysty, zwłaszcza niemieckiego. Jeszcze do niedawna istniał rynek polsko- niemiecki, na którym można kupić wysokiej, jakości niemieckie produkty, znajdowało tu zatrudnienie bardzo dużo ludzi, niestety rynek zlikwidowano. Był on bardzo dobrą okazją dla integracji polsko niemieckiej tych terenów. Drugaą narodowością, która chętnie odwiedza Świnoujście są Skandynawowie. Są ciekawi polskiego miasteczka, z którego co roku przyjeżdżają do nich promy z polskimi turystami. Dzieje się tak także, dlatego, że większość biur, instytucji współpracuje na stałe z aparatem administracji Danii, Szwecji, Norwegii. Rosjanie również chętnie odwiedzają Świnoujście, ale ze względu na walory uzdrowiskowe stąd są częstymi gośćmi świnoujskich sanatoriów. Dużą popularność temu miastu nadaje organizowany, co roku festiwal FAMA, który pozwala na promocje miasta głównie na terenach naszej wschodniej granicy.